دانش و خلاقیت

خوراکی های مختلف در زیر میکروسکوپ

نان شیرینی مربایی (تارت)
بزرگنمایی 450 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

کشمش
بزرگنمایی 35 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نمک
بزرگنمایی 45 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

برگ کرفس
بزرگنمایی 45 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوعی کلوچه
بزرگنمایی 150 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

دانه کیوی
بزرگنمایی 320 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

گوجه فرنگی خشک شده زیر آفتاب
بزرگنمایی 250 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

 (عکسPassion Fruit
بزرگنمایی 32 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

کیک شکلاتی
بزرگنمایی 320 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

برگ آناناس
بزرگنمایی 85 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

ویتامین C
بزرگنمایی 50 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

بادام
بزرگنمایی 110 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

دم میگو
بزرگنمایی 230 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

پیاز سرخ شده
بزرگنمایی 320 برابر

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS