دانش و خلاقیت

آزمون شخصیت شناسی

آزمون زیر را انجام دهید و ببینید چه تأثیری بر روی شخصیت شما دارد!

دایره زیر را روی یک برگ کاغذ بکشید.

 

 

 


 

 

 

اکنون این شکل را هر طور که دلتان می‌خواهد کامل کنید.   

 

 

تحلیل در ادامه مطلب :

 

 

 


 شما شما شبیه کدام شکل است

 

روی آن کلیک کنید .