X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانش و خلاقیت

تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا

یک بند باز آمریکایی توانست در مقابل چشمان حیرت‌زده هزاران تماشاگر از عرض آبشار نیاگارا عبور کند. این بند باز ۳۳ ساله، موفق شد زیر فشار شدید آبی که از آبشار نیاگارا سرازیر می‌شد، در عرض ۳۰ دقیقه از روی۵۵۰ متر طناب عبور کند و خود را به طرف دیگر آبشار برساند.

تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا www.taknaz.ir


تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا www.taknaz.ir


تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا www.taknaz.ir

تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا www.taknaz.ir

تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا www.taknaz.ir

تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا www.taknaz.ir

تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا www.taknaz.ir

تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا www.taknaz.ir


تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا www.taknaz.ir

تصاویر عبور بند باز آمریکایی از فراز آبشار نیاگارا www.taknaz.ir