X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

چند معمای جالب

معمای دهقان و گوسفندان

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد ...

نصف آنها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت

نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت

و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت

و با 3 سه گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت ...

او چند گوسفند به شهر برده بود؟


معمای مسابقه دوی سرعت

فرض کنید در یک مسابقه ی دوی سرعت شرکت کرده اید ...

سوال اول: شما از نفر دوم سبقت می گیرید حالا نفر چندم هستید؟

سوال دوم: اگر شما توی همان مسابقه از نفر آخر سبقت بگیرید ، نفر چندم خواهید شد؟


معمای ظرف آب

یک ظرف به گنجایش 9 (نه) لیتر و یک ظرف دیگر به گنجایش 4 (چهار) لیتر داریم. چگونه می توان دقیقاً 6 (شش) لیتر آب در ظرفی که 9 (نه) لیتر گنجایش دارد بریزیم؟معمای حاصل جمع

عدد 1000 یک هزار رو فرض کنید. 40 چهل رو به اون اضافه کنید. حاصل رو با 1000 یک هزاردیگر جمع کنید. عدد 30 سی رو به جواب اضافه کنید. با 1000 یک هزاردیگر جمع کنید. حالا 20 بیست تا دیگر به حاصل جمع ، اضافه کنید. با1000 یک هزار تای دیگر جمع کنید و نهایتا 10 ده تا دیگر به حاصل اضافه کنید.


معمای عبور دادن مکعب

دو مکعب که  ، از هر جهت باهم برابرند ، طول تمامی ضلع های آنها یکسان است ...

شما باید در یکی از مکعب ها سوراخی ایجاد کنید و آن یکی مکعب را از درونش رد کنید !!

مثلا مکعب را سوراخ کنید و مکعب B را از درون آن رد کنید با این توضیح که مکعب B باید سالم و به راحتی از سوراخ رد شود. شما نمی توانید برای این کار از عمل انبساط و انقباض استفاده کنید یا در ساختار مکعب B دستکاری کنید.         عدد 1000 یک هزار رو فرض کنید. 40 چهل رو به اون اضافه کنید. حاصل رو با 1000 یک هزاردیگر جمع کنید. عدد 30 سی رو به جواب اضافه کنید. با 1000 یک هزاردیگر جمع کنید. حالا 20 بیست تا دیگر به حاصل جمع ، اضافه کنید. با1000 یک هزار تای دیگر جمع کنید و نهایتا 10 ده تا دیگر به حاصل اضافه کنید.عدد 30 سی را به نیم تقسیم کنید و عدد 10 دهرا به حاصل آن اضافه کنید ...


به چهارمین روز هفته چهارشنبه بگویند صحیح است یا چار شنبه؟معمای تعداد طبقات ساختمان اداری

یک ساختمان اداری چند طبقه در نظر بگیرید ...

شخصی در طبقه وسط کار میکند ، او 3 سه طبقه بالا رفته سپس 5 پنج طبقه پایین می آید. مجددا 6 شش طبقه بالا رفته و در آخر 10طبقه اول است خارج می شود ...


به نظر شما این ساختمان اداری چند طبقه دارد؟