X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانش و خلاقیت

معما ی ریاضی

1- سازمان اداری شرکتی عبارت است از : مدیر ، دستیار مدیر ، صندوقدار ، تحویلدار ، راهنمای مشتری و تند نویس . نام کارکنان این شرکت به ترتیب الفبایی عبارت است از : آقای اوشاونسی ، آقای براون ، خانم جانسن ، آقای کاون ، دوشیزه گوردن و دوشیزه لئونارد .

1) دستیار مدیر مرد و نوه ی مدیر است .

2) صندوقدار داماد تندنویس است .

3) تحویلدار ناخواهری دوشیزه گوردن است .

4) آقای براون مجرد است .

5) آقای کاون 25 ساله است .

6) آقای اوشاونسی همسایه ی مدیر است .

نام صندوقدار چیست ؟ 


2  - در روستای احمد آباد ، غلامحسین خان بیشترین تعداد گوسفند را در بین اهالی روستا دارد . در ضمن می دانیم تعداد گوسفندان هیچ دو نفری با هم برابر نیست و تعداد افراد روستا از تعداد گوسفندان غلامحسین خان بیشتر است . تعداد گوسفندان قلی ، فقط از تعداد گوسفندان کامبیز بیشتر است . قلی چند گوسفند دارد ؟