X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

شگفتی های چوب کبریت

شماره ۱  

 

 

شش چوب کبریت

 

 

شش چوب کبریت را به گونه ای در مجاورت یک دیگر قرار دهید که هر یک از چوب ها در تماس با پنج چوب دیگر باشد. 

 

 

 

 

شماره ی ۲    

 

شش مربع

  

 

 

 

با استفاده از این نه عدد چوب کبریت، شش مربع بسازید 

 

 

شماره ی ۳  

 

 

کشاورز و پسرانش

                                                        

 

 

اگر در معمّای کشاورز، کشاورز ما 8 پسر داشت؛ آیا می توانست زمین خود را به طور مساوی بین تمام پسرانش تقسیم نماید؟