X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

زنگ تفریح با ریاضیات

در آزمون ها این نوع مسایل را باید در حداقل زمان حل کرد که بقیه را صرف مسایل سنگین تر کرد. 

۱-اگر در دایرهای سه تا قطر رسم کنیم چند تا زاویه قابل شمارش خواهد شد ؟ 

۲-کدام عدد است که علامت زاویه است؟ 

۳-فاصله کف اتاق تا سقف اتاق  کدامیک از خطوط هستند؟ 

۴-برای کشیدن هفت تا خط به چد نقطه نیاز داریم؟ 

۵-یک خط ،یک پاره خط ویک نیم خط روی هم چند تا عمود منصف دارند؟