X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

تقسیم اشکال هندسی به مثلث

 تالس در کودکی بسیار علاقه به کشیدن خطوط و خصوصا اشکال هندسی داشت . رسم اشکال هندسی اگر با دقت انجام شود چند درصدی از حل مسأله را آشکار خواهد کرد . برای استراحت فیزیکی شما پنج مسأله در این ضمینه مطرح کرده ایم که با حوصله و دقت آنها را رسم و به جواب برسید فقط این را بدان که تو هم می توانی تالس باشی . در کشورمان بچه های زیادی زیر ده سال هستند که تمام قرآن مجید و کتاب نهج البلاغه را حفظ هستند زیرا خواسته اند. شما هم بخواهید تا بتوانید .

 

1) یک مثلث رسم کنید و وسط اضلاع آن را به هم وصل کنید تا یک مثلث دیگر در داخل آن رسم شود .آیا مساحت های ایجاد شده با هم برابرند ؟ چرا؟

 

2) چگونه میتوان یک مثلث را به دوازده مثلث متساوی تقسیم کرد؟

 

3) آیا می توان یک مثلث را به سه مثلث هم مساحت تقسیم کرد ؟ چگونه؟

 

4) مثلثی رسم کنید . میانه ها را رسم کنید. اوساط اضلاع را به هم وصل کنید، حالا یک بیست و چهارم آن را هاشور بزنید . 

5) با حداقل سه تا مثلث متساوی الاضلاع می توان یک ذوزنقه ساخت با چند تا مثلث متساوی می توان یک ذوزنقه متساوی الساقین ساخت ؟