X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

چند سوال ریاضی

 تصور کنید یک پل به طول 2.5 کیلومتر تنها به نقاط ابتدا و انتهای خود متصل و محکم شده باشد. در ایام تابستان طول این پل بر اثر گرما ، درست یک متر افزایش میابد ( توجه داشته باشید که این مقدار کمتر از نیم میلی متر در هر متر است ) در نتیجه خمیدگی پل تدریجی و اندک است . به طور تقریبی تخمین شما از این برآمدگی وسط پل چقدر است ؟ 

 

الف) 5/. متر    ب) 1 متر    پ) 2.5 متر    ت) 5 متر    ث) 35 متر 

 

 

2) 24000 دونده ، ماراتن سال 1991 نیویورک را کامل کردند. میانگین مدت زمان دور آنها تقریبا سه ساعت و چهل دقیقه بود.اگر فرض کنیم دونده ی دوم مجاز به شروع حرکت تا قبل از رسیدن دونده ی اول به مقصد نبود و دونده ی سوم نیز تا قبل از رسیدن دونده ی دوم به انتهای مسیر ، مجاز به آغاز دو نبود و به همین ترتیب ...، در چه سالی مسابقه به اتمام می زسید؟ 

 

الف) 1998  ب) 1999    پ) 2001     ت) 2005     ث) 2009 

 

 

3) اگر من عددهای صحیح از 1 تا 500 را به ردیف پشت سر هم بنویسیم ، هزارمین رقم در نوشته ی من کدام است ؟ 

 

الف) 0     ب) 1        پ) 3       ت) 6      ث) 7 

 

 

4) در یک ماشین حساب فانتزی برچسب های عدد ها به صورت دوری دوری با هم عوض شده است. یعنی جای برچسب های 0 و 9 با هم ، 1 و 8 با هم ، 2 و 7 با هم و ... عوض شده است به عنوان مثال وقتی شما عدد 64 را وارد می کنید ماشین حساب آن را 35 در نظر می گیرد ! فرض کنید شما با این ماشین حساب عمل ریاضی 168-327 را انجام دهید. چه پاسخی در یافت می کنید؟ 

 

الف) -241     ب) -159      پ) 159      ت) 241       ث) 495