X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

یک آزمایش ساده ی علوم

آزمایش با سکه

الف- سکه دو زاری (سکه 25‌تومانی جدید) را داخل قیف کوچکی بگذارید و انتهای تحتانی قیف را با انگشت بگیرید. از لبه‌ی قیف نزدیک سطح داخلی آن محکم فوت کنید، می‌بینید که سکه به آسانی بلند می‌شود.

ب- این دفعه ته قیف را نگیرید و دوباره به قیف بدمید، این دفعه سکه بلند نمی شود، هر قدر فشار دم شما زیاد باشد باز سکه بلند نمی شود.

  

 

1-  الف- وقتی که ته قیف با انگشت گرفته شده‌است و شما با فشار می‌دمید، جریان هوا دو کار می‌کند.

ابتدا فشار هوا روی سطح فوقانی سکه مؤثر واقع می‌شود ولی قسمتی از هوا نیز وارد محفظه‌ی محدود تحتانی شده و باعث ازدیاد فشار در آنجا گشته و این فشار سکه را به بیرون پرت می‌کند.

وقتی ته قیف مسدود نیست، جریان هوا تنها در روی سطح فوقانی سکه موثر می‌شود و فشار هوای محفظه‌ی پایین، بالا نمی‌رود، در نتیجه سکه همانطور بی‌حرکت و ساکن می‌ماند.