X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

آیا می دانید...؟

آیا می دانید در هر2ثانیه یک جنگل به اندازه ی یک زمین فوتبال آتش می گیرد و از بین می رود!؟ 

                                                                      

در حفظ محیط زیست،بکوشیم.