X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

معما

مردی قصد دارد به جزیره ای برود که وسط دریاچه ای به قطر 1000 مترقرار دارد ،در حالی که یک درخت در وسط جزیره و یک درخت در ساحل وجود دارد و او فقط طنابی به طول 1002 متر در اختیار دارد . چگونه آن مرد میتواند به جزیره برود. در حالی که شنا کردن بلد نیست؟