X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

معما

۸۰ سکه داریم که کاملا شبیه یکدیگرند و فقط یکی از آن ها از بقیه اندکی سبک تر است.

یک ترازوی دوکفه ای و البته دقیق را در اختیار داریم . حداقل با چند بار وزن کردن و استفاده از این ترازو می توان آن سکه ی سبک تر را مشخص کرد؟

"وزنه ای در کار نیست" 

الف) دو بار           ب) سه بار           پ) چهار بار             ت) پنج بار