X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانش و خلاقیت

معما

حسن و مینا ، با هم خواهر و برادر هستند ...

تعداد خواهر و برادرهای حسن با هم برارند ، اما تعداد خواهرهای مینا نصف تعداد برادرانش است ...

در این خانواده حداقل چند پسر و چند دختر زندگی می کنند؟