X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانش و خلاقیت

سخت ترین سوالات جهان

کدام دانش آموز خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟

کدامشان دوقلو می باشند؟

چند تا زن در عکس دیده میشود ؟

چند نفرشان خوشحال هستند؟

چند نفرشان ناراحت می باشند؟

image001.jpg