X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

یک اتفاق جالب5

یک عدد سه رقمی(فاقدصفر و بدون تکرارارقام)را برعکس کرده و از خود عدد کم می کنیم.رقم یکان را می پرسیم و از9کم می کنیم.

حاصل تفریق=عدد صدگان                      عدد9=دهگان                    عدد یکان را هم داریم.