X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

یک حدیث

از فرمایشات حضرت علی(ع):

روزگار دو روز است.یک روز برای تو و یک روز بر علیه تو.

اگر برای تو بود مغرور مشو و اگر بر علیه تو بود صبر داشته باش.