X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

چند معما

شماره ( ۱ )

 

یک سبد محتوی سیب و پرتقال و گلابی است.علی و حسن ورضا هرکدام میوه ای برداشتند.علی و حسن دومیوه ی مختلف برداشتند.حسن و رضا دو میوه ی یکسان برداشتند.   انتخاب علی و حسن گلابی نبود.
اگر علی سیب انتخاب می کرد،رضا هم از او پیروی می کرد.
سوال:هرکدام چه میوه ای برداشتند؟ 

 

 

شماره ( ۲ )  

شخصی تخم مرغ را دانه ای 700ریال خرید و دانه ای500ریال  فروخت.سرانجام میلیونر شد.
چه طور چنین چیزی ممکن است؟ 

 

 

شماره ( ۳ )  

 


 به جای علامت سوال،چه عددی قرار می گیرد؟ 


                                             5=1 


                                            25=2  

 
                                           374=3
 

                                           196=4 


                                             ؟=5 

 

شماره ( ۴ )  

 


در گودالی به طول 4/2متر و عرض 3/4 متر،چندمترمکعب خاک  وجود دارد؟   

(روش محاسبه را هم  ذکر کنید.)