X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

معمای آلبرت انیشتین

«آلبرت اینشتین »» این معما را در قرن نوزدهم میلادی طرح کرد و به گفته وی حدود 98درصد از مردم جهان نمی توانند این معما را حل کنند!

در خیابانی 5 خانه ؛ در 5 رنگ مختلف وجود دارند . در هریک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کنند . این 5 صاحب خانه ؛ هرکدام نوشیدنی متفاوت می نوشند ، اتومبیل متفاوت سوار می شوند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند .
حال با توجه به راهنمایی های زیر بگویید کدام یک از آنها در خانه ، ماهی نگهداری می کند؟
1- مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند. 
2- مرد سوئدی ، یک سگ دارد .
3- مرد دانمارکی چای می نوشد .
4- خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد .
5- صاحب خانه سبز قهوه می نوشد .
6- شخصی که اتومبیل تویوتا سوار می شود ، پرنده پرورش می دهد .
7- صاحب خانه زرد ، اتومبیل بلازر سوار می شود .
8- مردی که در خانه وسطی زندگی می کند ، شیر می نوشد .

9- مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند .

10 -  مردی که اتومبیل   ب - ام – و  سوار می شود ، در کنار مردی که گربه نگه می دارد ، زندگی می کند .

11 - مردی که اسب نگهداری می کند ، کنار مردی که اتومبیل بلیزر سوار می شود ، زندگی می کند . 

12- مردی که اتومبیل فیات سوار می شود ، نوشابه می نوشد .
13- مرد آلمانی اتومبیل 
بنز 
سوار می شود .
14- مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند .
15- مردی که اتومبیل 
ب -ام –و   سوار می شود ، همسایه ای دارد که آب می نوشد .