X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

معما

دودرخت در طرفین رودخانه ای به فاصله ی 25متر از هم قرار دارند که بلندی یکی 10مترودیگری 15متراست. دربالای هر درخت یک مرغ ماهی خوار نشسته است .ناگهان آن دو همزمان یک ماهی را روی خط واصل پای دو درخت در سطح آب مشاهده می کنند و با هم شروع به پرواز می کنند.هر یک روی یک خط مستقیم و با سرعت های یکسان به سوی ماهی یورش می برند و در یک لحظه خود را به آن می رسانند.با این داده ها آیا می توانید بگویید فاصله ی ماهی از درخت بلند چقدر است ؟

فاصله ی مجهول را با xنشان می دهیم. طبق داده های مساله داریم:    AC=CE